تعاونی مسکن

گزارش پيشرفت

رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن :

 گزارش پيشرفت پروژه 16 واحدی تعاونی مسکن کارکنان شرکت صدرآب فارس به آدرس صدرا فاز يک اراضی 58 هکتاری

 

 • اجرای اسکلت فلزی 7 طبقه يا پيشرفت فيزيکی 90 درصد که ظرف يکماه آينده به اتمام خواهد رسيد

          ( مساحت زمين 989 متر مربع - مساحت زير بنای کل 2800 متر مربع ) .

 • اجرای سقفها از يکماه آينده شروع خواهد شد .
 • هزينه انجام شده تاکنون بالغ بر ( 4000000000 - چهارميليارد ريال )  .

 

 نظر بازدیدکنندگان
توسط فرم زیر نظر خود را ارسال نمایید
نام : *
آدرس ایمیل :
آدر سایت یا وبلاگ :
نظر شما : *


آخرین اخبار

 • رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن :
  گزارش پيشرفت ...
  10 دی 1390

آرشیو اخبار
 • تهيه نقشه‎های مسير قطار شهری( فازهای يک و دو و سه) و نظارت نقشه‎برداری بر پروژه قطار شهری شيراز
 • تهيه نقشه‎های کاداستر اراضی کشاورزی شبکه‎های آبياری مارون و جايزان در استان خوزستان به ميزان 24000هکتار
 • تهيه نقشه‎های کاداستر شبکه آبياری و زهکشی رامهرمز و رامشير در استان خوزستان به ميزان 24000هکتار
 • تهيه نقشه‎های کاداستر شهری، شهرهای فيروزآباد، نيريز و ناحيه 1 و 3 ثبتی شيراز
 • تعيين سطح زير کشت برنج در استان فارس با استفاده از تصاوير ماهواره ای IRS
 • تبديل عکسهای هوايی شهرهای ، استهبان ، مهر ، کارزين ، قير ، نوبندگان ، کوار به نقشه های 1:2000 به روش فتوگرامتری
 • تهيه نقشه‎های استريپ توپو( نواری) خطوط انتقال آب در استان هرمزگان به طول .......
 • تهيه نقشه‎های استريپ توپو( نواری) خطوط انتقال آب در استان فارس بيش از ...............کيلومتر
 • تهيه نقشه‎های تو پوگرافی وکاداستر اراضی در استانهای مختلف بيش از صد هزار هکتار
 • تهيه نقشه توپوگرافی از محل دفن پسماندهای هسته ای در کوير مرکزی ايران (انارک) .....
 •  مسير يابی  و نقشه‎برداری (ميخکوبی وتهيه پروفيلهای عرضی و طولی ) راههای روستائی استان فارس بيش از ...... کيلومتر

 

تبادل لینک

site banner link